พะเยา จัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ระดับจังหวัด

4

นายชุติเดช  มีจันทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว  ถนนชายกว๊าน  จังหวัดพะเยา”  ตามกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว  และกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี  ระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ที่บริเวณซุ้มร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ถนนหน้าลานข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเมื่อ โดยพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ  และทุกจังหวัดทั่วประเทศ  การดำเนินกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว  ถนนชายกว๊าน  จังหวัดพะเยา”  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  และส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่  และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน  และประชาชน    โดยกำหนดพิธีเปิดตัวกิจกรรม Kick Off พร้อมกันทั่วพื้นที่กรุงเทพฯและทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากนั้น ช่วงหลังจากวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 กำหนดจัดกิจกรรม  “เดิน กิน ชิม เที่ยว  ถนนชายกว๊าน  จังหวัดพะเยา”  ในวันศุกร์ และวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ ที่บริเวณถนนคนเดิน ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา และในวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ ที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here