พะเยา ข่าว สีสัน กีฬาสี รร.ผู้สูงอายุวัดศรีปันตัน สร้างความสุข สนุกสนาน (มีคลิป)

3

โรงเรียนผู้สูงอายุวัดศรีปันตัน ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จัดกีฬาสี ในชุมชนของตำบลคือเวียงโดยนำกีฬาพื้นบ้านมาทำการแข่งขัน โดยมีนักกีฬาผู้สูงอายุและนักกีฬาเด็กอนุบาล ในตำบลคือเวียง เข้าร่วมทำการแข่งขัน กีฬาสี สร้างสีสัน และความสนุกสนาน เรียกเสียงหัวเราะทั้งผู้เข้าแข่งขัน ผู้ชม และคณะกรรมการไป ทั่วบริเวณ โดยมีนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก.อบจจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคือเวียง ในครั้งนี้เพื่อ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งร่างกาย และจิตใจ ได้มีการรวมกลุ่ม สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงความสามารถ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านไว้และเป็นการสร้างความสามัคคีอีกด้วย ซึ่งกีฬาสีผู้สูงอายุ ตำบลคือเวียงจัดขึ้น เป็นครั้งแรก ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้มี นักเรียนอนุบาลเข้าร่วมทำการแข่งขัน กีฬาด้วยอาทิ การแข่งขันวิ่งเก็บของใส่ตระก้า วิ่ง ตักน้ำใส่ขวด ทำให้บรรยากาศ การแข่งขัน มั้งตัวนักกีฬา กองเชียร์ ตลอดจนผู้ ชม ต่างมีความ สนุกสนาน เพลิดเพลิน และตื่นตาตื่นใจกันไปทั่วบริเวณสนามแข่งขัน

ภาพ-ข่าว ปัณญวิชญ์ ผู้สื่อข่าว จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here