พะเยา ขอโชคศาลเจ้าพ่อเสือทหารเสือนักรบโบราณ

55

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านต่างพากันมาขอพร-ขอโชคศาลเจ้าพ่อเสือ ริมถนนสายจุน-เชียงคำ บ้านห้วยสารภี  ตำบล ทุ่งรวงทอง อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา  ชึ่งเป็นที่ สักการะบูชาของชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ให้ความเคารพนับถือและเลื่อมใสศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ จึงพากันมาขอพร ให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองและให้โชคลาภ ตลอดขอบุตร ขอเงินทอง ขอความมั่งคั่งยั่งยืนและเมื่อสัมฤทธิ์ผลก็จะนำชุดของเซ่นไหว้ เช่นเสือรูปปั้น ม้ามาแก้บน  เจ้าพ่อเสือ ตามที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

จากการสังเกตศาลเจ้าพ่อเสือ จะมีรูปปั้นเจ้าพ่อเสือ แต่งกายด้วยชุดนักรบโบราณสะพายดาบ ยืนเด่นสง่าน่าเกรงขาม บนแท่น โดยมีเสือลายพาดกลอน  นั่งเคียงข้าง และบริเวณรอบมีรูปปั้นเสือขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่มีคนนำมาเซ่นถวายและแก้บน เต็มไปหมด หลังจากที่มาขอพรให้ท่านช่วยและสัมฤทธิ์ผล ชึ่งชาวอำเภอจุนและพื้นที่ใกล้เคียง เคารพนับถือและศรัทธา เจ้าพ่อเสือ

ซึ่งในอดีตท่านเป็นทหารปกปักรักษาคุ้มครองเขตหัวเมืองบ้านห้วยสารภี-บ้านงิ้ว ในยุคสมัยโบราณ  จนกระทั่งต่อมาชาวบ้านในชุมชน  ได้สร้างศาลเจ้า พ่อเสือ ไว้  ตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณว่าเจ้าพ่อเสือปกปักรักษาคุ้มครองคนในชุมชนหมู่บ้าน และเป็นที่เคารพเลื่อมใส ความศักดิ์สิทธิ์ จะพากันมาเซ่นไหว้ขอพรกับเจ้าพ่อเสือ มักจะสมหวังตามที่ขอ  แล้วนำเอารูปปั้นเสือ มาถวายแก้บน  จนรอบบริเวณศาลเจ้าพ่อเสือ มีเสือเต็มไปทั่ว

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here