พะเยา กลุ่มชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ เร่งผลิต โคมประทีป รับ เทศกาล ลอยกระทง

11

 ชาวบ้านตำบลแม่ต๋ำป่าลานอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ที่ได้ร่วมกันทำการผลิต โคมประทีปหรือ(โคมไฟ )ล้านนา ภายในวัดป่าลานคำ อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อ รองรับ เทศกาล ลอยกระทง หรืองานยี่เป็ง ที่จะถึง นี้ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี ให้คงอยู่ควบคู่ กับชุมชนและของชาวล้านนา ที่ได้มีการสืบทอด กันมา ตั้งแต่ โบราณกาลนางชิยาธร พันธ์ุวงค์ ประธานแม่บ้านชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ทางกลุ่ม โคม ตุง ล้านนา ชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ ได้ทำการผลิตโคมประทีปหรือโคมไฟแบบล้านนารูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบ ประดับ ตกแต่ง ตามงาน พิธีหรืองานสำคัญ อาทิงานวัด งาน เทศกาลลอยกระทง หรือ ยี่เป็ง และงานอื่นๆ ซึ่งทางกลุ่มโคม ตุง ล้านนาชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำได้ร่วมกันทำ ประทีปโคมไฟ เพื่อออกจำหน่าย ให้กับผู้คนทั่วไป นำไปประดับประดา ตามวัดวาอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ และงานประเพณีที่สำคัญ ของล้านนา โดยเฉพาะ งานยี่เป็งที่จะถึงนี้ สำหรับการทำโคมประทีปหรือโคมไฟ ได้มี นางอรพรรณ หาญล้อม ประธานกลุ่ม โคม ตุง ล้านนาชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ นายเกษม หาญล้อม ประธานชุมชนป่าลานคำ และกลุ่ม กลุ่ม โคม ตุง ล้านนา ชุมชนแม่ต๋ำป่าลานคำ ได้ร่วมกันผลิต ออกจำหน่าย ทุกวัน และก่อนจะถึงเทศกาล งานยี่เป็ง หรือ เทศกาล งานลอยกระทง นอกจาก ทำการผลิตประทีป โคมไฟแล้ว ยังได้ทำการผลิตตุงนำโชค แบบล้านนา ซึ่งประทีปโคมไฟและตุงนำโชคล้านนาถือเป็นเอกลักษณ์ ที่สำคัญ ของชาวล้านนา ที่ใช้ในงานประกอบพิธีสำคัญ ทางศาสนาตลอดจนนำไปบูชาประดับวัด วาอารามบ้านเรือน อาคารสำนักงานต่างๆ ไว้จำหน่ายอีกด้วย หากผู้ใดสนใจต้องการติดต่อขอซื้อ โคมประทีปหรือตุงนำโชค สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 048-0457431  081-7649591

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ ผู้สื่อข่าว จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here