พะเยาฮือฮาแปลก ! กล้วยพญานาค ออกเครือกลางลำต้น 2 หมู่บ้าน 2 ตำบล

6

เมื่อเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดของต้นกล้วยน้ำว้า ที่แทงปลีออกเครือกลางลำต้น คล้ายกับพญานาคโผล่เกิดขึ้น สอง หมู่บ้าน สองตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ต้นกล้วยน้ำว้า แทงปลีออกเครือกลางลำต้นในสวนกล้วย โดยต้นกล้วยต้นแรกที่ออกปลีแทงเครือกลางลำต้นที่สวนกล้วยของนายวิโรจน์ สมหวังศิริอายุ67ปีบ้านเลขที่257/1 บ้านแท่นดอกไม้  ถนนพหลโยธิน หมู่ 11 ตำบลต๋อม อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา พบว่าต้นกล้วยน้ำว้าพระราชทาน สูงประมาณ 3 เมตรและพบ เครือกล้วยออกลูกผลแทงออกบริเวณกลางลำต้น  และแปลกกว่าต้นกล้วยต้นอื่นที่ออกเครือปกติ  จนเป็นที่ฮือฮาและความแปลกของต้นกล้วยต้นนี้และทางเจ้าของได้ดูแลเป็นอย่างดีจนเพื่อนบ้านทราบต่างมาขอดูความแปลกของต้นกล้วยต้นนี้

ขณะเดียวกันได้พบต้นกล้วยน้ำว้าแปลก ลักษณะเดียวกันแทงปลีออกเครือกลางลำต้นคล้ายพญานาคด้วยที่ในสวนกล้วยของ นายสาคร มอญแก้ว  อายุ47ปีบ้านเลขที่ 224 ม.9 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา โดยพบต้นกล้วยน้ำว้าสูงประมาณ 3 เมตร พบแทงปลีออกเครือ มาจากกลางลำต้น ลักษณะคล้ายพญานาค จนเป็นที่ฮือฮาเจ้าของและเพื่อนบ้านมาขอดูต้นกล้วยแปลกกันคึกคัก

สำหรับการเกิดเหตุการณ์ เกิดความผิดปกติของต้นกล้วยที่ออกเครือกลางลำต้นก็คาดว่าเกิดจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ที่มีถึงสามฤดูของแต่ละวันฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พืชผล และอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ  หรือผิดแปลกไปจากธรรมชาติกันมากขึ้น

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here