พะเยาคุมเข้มการเดินทางเข้าพื้นที่ หลัง ศบค.สั่งปิดแคมป์คนงานที่ กทม.- ปริมณฑล เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19

17

นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยนายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้รับมอบแอลกอฮอล์ สำหรับฆ่าเชื้อจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  จำนวน 26 แกลลอน ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดพะเยา   เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ 

สำหรับมาตรการควบคุมกลุ่มแรงงาน และแรงงานต่างด้าว หลังจาก ศบค.ได้มีการสั่งปิดแคมป์แรงงานในพื้นที่ กทม. – ปริมณฑล และภาคใต้  ทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีการสั่งมายังจังหวัด และจังหวัดพะเยาได้ ออกคำสั่ง ดำเนินการวางระบบและมาตรการป้องกันโรค ให้ประสานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ  อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อทำการคัดกรองการเดินทางอย่างเข้มงวด โดยให้อำเภอ แจ้ง อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้านชุมชนทุกราย  กรณีพบผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ให้ควบคุมสังเกตอาการ 14 วัน  และให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกหมู่บ้านชุมชน โดยเด็ดขาด

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here