พรเป็นของอันประเสริฐจงเร่งรับไว้เถิดแล้วนำไปพิจารณานะ จะบอกให้

10

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here