พระ-ชาวบ้านร่วมกัน อนุรักษ์ โบราณวัตถุศิลปวัตถุ เก็บเข้า พิพิธภัณฑ์ย้อนอดีต (พะเยา)

4

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านดอกบัว หมู่7 ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้พากันรวบรวมเครื่องใช้ไม้สอย ตลอดจน อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนา และใช้ในชีวิตประจำวัน ในอดีต ที่เก็บไว้และเลิกใช้ ตลอดจนโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุต่างๆ ในยุคก่อน ที่ไม่ได้ใช้และได้เก็บรักษาไว้มานาน หลายสิบปีไม่ได้ใช้นำมาถวายมอบให้กับพระครูไพจิตร ธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา  นำไป เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ย้อนอดีตและพิพิธภัณฑ์ความทรงจำภายในวัดเชียงทองเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษาและดูชม และที่สำคัญ เพื่อไม่ให้ สูญหายไป

นายปั๋น บุญปอด อายุ 86 ปี ย้านเลขที่ 255 ม.7 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา เล่าว่า ได้เก็บสะสม อุปกรณ์ เครื่องใช้ทำนาและ ทำมาหากิน ในอดีต มาหลายสิบปี ตอนนี้เริ่มแก่ตัว ไม่สามารถดูแล เก็บรักษาได้จึงได้ นำ ของทั้งหมดถวายมอบให้ ท่านพระครูไพจิตรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง ไว้เพื่อนำไปเก็บในพิพิธภัณฑ์ที่วัดเพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดและเรียนรู้ประวัติการใช้การดำรงชีวิต ตลอดบ่งยอกถึงความเป็นมาของคนรุ่นหลัง ว่าคนยุคก่อนได้มีเครื่องมือเครื่องใช้ มีอะไร ใช้ทำอะไรบ้าง นำมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ย้อนยุคและพิพิธภัณฑ์ความทรงจำวัดเชียงทอง เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษา ต่อไป

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here