พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยคณะครูนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ให้องคมนตรีลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบกระเป๋าอุปกรณ์กีฬา – Thai Reference : อาสาไทยยืนยัน