พระสงฆ์ร่วมชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ลงพื้นที่มอบทาน มอบธรรมผู้ป่วยติดเตียง(ปทุมธานี)

3

พระสุจินดา เตชธมฺโม พระอาจารย์กองชุมชมสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย ผู้แทนคณะสงฆ์ พร้อมด้วยนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และกรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ ร่วมด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการ “มอบทาน มอบธรรม” ซึ่งเป็นการสนองตามนโยบายภารกิจฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ทั้งยังเป็นการต่อยอดการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ และโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5   โครงการ “มอบทาน มอบธรรม” เนื่องด้วยเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่คณะสงฆ์ได้รับบิณฑบาตมาจากศรัทธาสาธุชน ในงานบุญที่ภาคีเครือข่ายฯ ร่วมกันจัดซึ่งการ “มอบทาน” คือ เครื่องอุปโภค-เครื่องบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นเสบียงทางโลก   ด้าน นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานโครงการ “มอบทาน มอบธรรม” ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีนี้ คณะทำงานฯ มีเป้าหมายดำเนินงานเพื่อขยายวงกว้างตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการฯ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะผู้นำชุมชน พร้อมด้วยประธาน และผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่าง ๆ รวมใจประสานงานให้ความร่วมมือ จนเกิดเป็นผลสำเร็จด้วยความเรียบร้อยดีงาม

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here