พระวิมลเมธาจารย์ เจ้าคณะจ.ตราด มรณะภาพหลังเข้ารับการรักษาโควิด-19 ที่ รพ.

26

ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลตราดว่า พระวิมลเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุพจน์ ฐิตพฺพโต) เจ้าคณะจังหวัดตราด ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดห้วงพัฒนา มรณภาพหลังเข้ารับการรักษาด้วยโรคโควิด-19 แพทย์ได้พยายามช่วยกันรักษาอาการอาพาธ ก่อนจะมรณภาพในเวลา 19.22 น. อายุ 76 ปี  56 พรรษา

พระวิมลเมธาจารย์ หรือ หลวงพ่อสุพจน์ ฐิตพฺพโต เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ) เจ้าอาวาสวัดห้วงพัฒนา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด นามเดิมว่า สุพจน์ นามสกุล รัตนพาหิระ เป็นบุตรของ พ่อสวงษ์ และแม่พร มีพี่น้องร่วมอุทรรวม 8 คน เกิดเมื่อวันพุธขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2488 ที่บ้านเลขที่ 40 ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด วัยเด็กเข้าเรียนที่วัดคีรีวิหารจบชั้น ป.4 ก็ออกมาช่วยครอบครัวทำนา เกี่ยวข้าวตามวิถีแห่งชาวชนบท อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ก็บรรพชาอุปสมบทที่พัทธสีมา วัดคีรีวิหาร อ.เมือง จ.ตราด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2508 มีพระวินัยบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาทองดี อนาวิโล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระหัน คุณวนฺโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า ฐิตพฺพโต แปลว่า ผู้มีวัตรอันตั้งอยู่แล้ว เริ่มแรก หลวงพ่อสุพจน์ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานควบคู่เรียนพระธรรมวินัย ภายหลังออกธุดงค์จาริกแสวงบุญก็สนใจพระ กรรมฐานจริงจัง ดั้นด้นไปฝากตัวเป็นศิษย์และศึกษาธรรม ก่อนกลับมาพำนักอยู่ที่วัดห้วงพัฒนา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด ในปี พ.ศ. 2557-2564

หนึ่งในศิษยานุศิษย์ ที่เดินทางมาที่โรงพยาบาลตราด เปิดเผยว่า พระวิมลเมธาจารย์ อาพาธตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา แต่รับการรักษาอยู่ที่วัดห้วงพัฒนา จนวันนี้เมื่อเวลา 12.00 น. ทางโรงพยาบาลตราดได้ส่งรถไปรับเพื่อเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลตราด ก่อนจะมรณภาพในเวลา 19.22 น.

ภาพ-ข่าว ธนเดช  เดชะเทศ  ทีมข่าวจังหวัดตราด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here