พระราชทาน “เครื่องช่วยหายใจ” แก่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ และรพ.สุไหงโก – ลก

2

ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโกลก จำนวน 2 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย COVID – 19 และรักษาผู้ป่วยอื่นๆที่มีความจำเป็น โดยมีนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบเครื่องเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลดังกล่าว ซึ่งมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส , นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 , นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ , รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก – ลก พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รายงานสถานการณ์การเกิดโรคระบาด COVID – 19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่เกิดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้อสะสม จำนวน 43 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อรักษาหาย จำนวน 41 ราย และผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิต จำนวน 2 ราย ซึ่งในห้วง 28 วันที่ผ่านมา ไม่พบการรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดนราธิวาสมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสให้มีการดำเนินการตามมาตรการคัดกรองโรค ทั้งทางด่านอากาศ ด่านบก และด่านเรือ รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการ Local Quarantine ในพื้นที่ รวมทั้งได้มีการพิจารณาลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยเน้นย้ำให้นายอำเภอชายแดนมีมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเข้า – ออกผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการระบาดในระลอก 2

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย COVID – 19 และรักษาผู้ป่วยอื่นๆที่มีความจำเป็น โดยโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้เปรียบเสมือนด่านหน้าในการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศผ่านทางชายแดน โดยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เคยได้รับพระราชทาน “หุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล” เพื่อรักษาผู้ป่วยวิดด้วย ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสเป็นล้นพ้น                          

ภาพ-ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here