พระราชทานชุดกันหนาวแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวที่จังหวัดหนองคาย

8

ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เชิญชุดกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสังคม  จำนวน 500 ชุด     ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทรงห่วงใยในความเดือดร้อนจากภัยหนาว      โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม  จำนวน 3 ครอบครัว มีฐานะยากจน  โดยเป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ป่วยติดเตียง

  สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดหนองคายมีภูเขาสลับที่ราบ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี  และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น  โดยเฉพาะบริเวณยอดดอย        อีกทั้งผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ พบว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น และแจ้งความต้องการขอรับการช่วยเหลือเครื่องกันหนาว รวม 8,518 คน จากพื้นที่ 5 ตำบล ของอำเภอสังคม ด้านให้การช่วยเหลือ  ขณะนี้มีการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายแล้วรวม 6,325 ผืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here