พระมิใช่เพียงผู้เทศน์สั่งสอนท่านตั้งมูลนิธิช่วยชาวบ้านขอนแก่นเด้อซิบอกไห่

0

พระมิใช่เป็นเพียงผู้เทศน์และสั่งสอน แต่ท่านเข้าใจวิถีของชาวบ้านที่ยังขาดปัจจัย การดำรงชีพอีกหลากหลาย วันนี้ท่านจึงตั้งมูลนิธิขึ้นมา เพื่อช่วยชาวบ้านในชุมชน มูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส ขอนแก่นเด้อ..ซิบอกไห่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here