พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ ในการมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2563 – 2564

6

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,252 คน ระดับปริญญาโท 14 คน ระดับปริญญาเอก 4 คน และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 7 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here