พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้ากฐินให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 จากนั้นได้มีพิธีถวายจตุปัจจัยถวาย พระราชกุศล บำรุงและบูรณะพระอาราม รวมเป็นเงิน 1,585,195บาท และมอบทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ของวัดประชุมโยธี จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท คือ วิทยาลัยเทคนิคพังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โรงเรียนสตรีพังงา โดยมีนายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา  ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี ทั้งนี้ การจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการภายใต้การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วัดประชุมโยธี เดิมชื่อว่า “วัดควน” ได้เริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการเมื่อประมาณปี พุทธศักราช 2392 ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเจ้าจอมยี่สุน ณ นคร ซึ่งเป็นธิดาคนโตของพระยาบริรักษ์ภูธร (แสง ณ นคร) เจ้าเมืองพังงา ในขณะนั้น พระอุโบสถวัดประชุมโยธี เป็นสถานที่สำคัญใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา (พิธีดื่มน้ำสาบาน) ของข้าราชการทหาร ตำรวจ ตั้งแต่สมัยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง ขอบคุณ ข้อมูลข่าว / ภาพ โดย ปชส.พังงา หนังสือพิมพ์เสียงพังงา รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here