พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวาย ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินพระราชทาน น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พลตำรวจโทมนตรี ยิ้มแย้ม รองจเรตำรวจแห่งชาติ และนางพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย พระเทพรัตนมุนี  รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร  พระราชภาวนาพิธาน  เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทานโดยมีนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

สำหรับยอดเงินร่วมทำบุญในครั้งนี้มีจำนวน 2,296,541 บาท เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้กฐินพระราชทานเป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังวัดหลวงนอกจากวัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง เหตุที่เกิดกฐินพระราชทานเพราะว่าปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมากจึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัวโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยตามกำลังศรัทธา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here