พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” ให้แก่จ.ฉะเชิงเทรา

7

ที่บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” จำนวน 2,000 เล่ม  อำเภอละ 1,000 เล่ม โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์  นายอำเภอสนามชัยเขต นางสาวรัศมินทร์  พฤกษาทร  นายอำเภอท่าตะเกียบ เป็นผู้แทนรับพระราชทานหนังสือเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้าง

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” มีความหมายว่า น้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชร  โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อ สืบสาน รักษาต่อยอด แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหาการอยู่รวมกันระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมช้าง จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากจากช้าง โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดและอำเภอ ห้องสมุดหน่วยงานท้องที่ หน่วยงานท้องถิ่น  ในพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์และหมู่บ้านเครือข่าย

 หนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” ได้รวบรวมพฤติกรรมของช้างเพื่อให้ผู้อ่านได้ “รู้จักช้าง” รู้สาเหตุ “เมื่อช้างมาเยือน” เพื่อเตรียม “ต้อนรับแข็งขัน” ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อลดการเผชิญหน้า ลดการปะทะ และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ท้ายที่สุดก็คือเรียนรู้ที่จะ “ปรับเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสม” เพื่อให้คนได้อยู่ร่วมกันกับช้างได้อย่างสมดุล

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here