พช.แพร่ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผัก ตามโครงการ “คนแป้น่าฮัก ปลูกผักกั๋นเน้อ”

6

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน (ระยะที่ 2) การสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ ขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ในพื้นที่ นายโชติ อินแสน  หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้)

ซึ่งครัวเรือนดังกล่าวมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทาน นำมาปรุงอาหาร เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และแบ่งปันกันในชุมชน ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงสถานการ์แพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีผักที่ปลูก ได้แก่ ขึ้นฉ่าย คะน้า มะนาว พริก กะหล่ำดอก ตะไคร้ ผักบุ้ง มะเขือ ผักไผ่ ฟักทอง บรอกโคลี กะหล่ำปลี  เป็นต้น

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here