พช.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจง ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ อำเภอวังชิ้น

4

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของทีมปฏิบัติการฯ นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น เป็นประธานในการเปิดประชุมฯ มีประเด็นการประชุมชี้แจง ดังนี้ -แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ- ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการกรอกข้อมูลในแบบ ศจพ.1.1 ศจพ.1.2 และ ศจพ.2- การใช้ระบบ TPMAP Logbook  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย- เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวังชิ้น- ทีมปฏิบัติการฯอำเภอวังชิ้น ทั้งหมด 7 ตำบล จำนวน 100คน

การประชุมชี้แจงในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here