พช.แพร่ ร่วมงาน”วันพัฒนาชุมชน” 2565 ครั้งที่ 11

1

ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่กรุงเทพมหานคร พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรว มหาดไทย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ในงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน  โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานต่อประธานในพิธี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้ผู้นำชุมชน จาก 76 จังหวัด รวม 151 รางวัล ได้แก่ รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน  76 หมู่บ้าน และรางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด จำนวน 75 ตำบล ซึ่งจังหวัดแพร่ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับโล่รางวัลพระราชทานฯ ดังนี้ 1.รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัดแพร่ ได้แก่ นายภาสกร  หม้อกรอง กำนันตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2. รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายประยูร ท้าวใจแปง กำนันตำบลน้ำเลา บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 139 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน  18 รางวัล 2. รางวัลนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น จำนวน 5 รางวัล

3. รางวัลสุดยอดผู้นำการพัฒนาในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน  10 ประเภท 44 รางวัล 4. รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 จำนวน 3 ประเภท 54 รางวัล 5. รางวัลชนะเลิศการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 18 รางวัล

ซึ่งจังหวัดแพร่มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับรางวัล ดังนี้ รางวัลสุดยอดผู้นำการพัฒนาในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ประเภทสุดยอดผู้นำ กข.คจ. ภาคเหนือ นายทองหล่อ นะอิ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น กลุ่มเลี้ยงผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นางภัทรวดี อารมณ์ ประธานกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งฯรางวัลชนะเลิศการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “กรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงมหาดไทยสู่ Change for Good” ในโอกาสนี้ นายวีรกานต์  บุญตันพัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนา​กา​รอำเภอ​ และนักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ ในสังกัด​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​แพร่ได้เข้าร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่ายพัฒนาชุมชนที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้​ด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here