พช.แพร่ ยกระดับ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารระดับอุตสาหกรรม นวัตภัตรา รุ่นที่ 2

8

ที่ โรงแรมแพร่นครา ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ทางพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสู่สากล ในโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารระดับอุตสาหกรรม “นวัตภัตรา” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 ม.ค.65 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั่ว จ.แพร่ เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน โดยมี นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ รับมอบหมายจาก นายสมหวัง พวงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมือหนึ่งอาหารไทย มิชลินสตาร์ 2 ดาว กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีต รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากร ผู้มีส่วนร่วมผลักดันโครงการ วิทยากรจากมหาลัยชื่อดังต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งหวังเป็นเพียงการอบรมทั่วไป แต่ต้องการให้มีการพัฒนา ต่อ ยอดฝึกฝนการปฏิบัติให้เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดและเพื่อเป็นการรวมตัวสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านอาหารให้กับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการโอท็อปให้ยกระดับมาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานต่อไป

ทาง เชฟชุมพล แจ้งไพร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า โครงการนี้ ได้รับการผลักดัน จาก นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีต รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อมาอบรมพัฒนาเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ Otop จังหวัดแพร่ ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Otop เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ อาหารระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งขายทั่วประเทศ แล้วพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พัฒนาและจัดทำบรรจุภัณฑ์สอนเทคนิคทำการตลาดพัฒนาแบรนด์จัดหาช่องทางทางตลาดทั้งบนแอพลิเคชั่นไทยและต่างประเทศ จึงอยากให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านใช้สิทธิพิเศษในการอบรมในครั้งเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุด เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของทุกท่าน ให้ได้มาตรฐานสากล และเป็นเจ้าของธุรกิจมีผลิตภัณฑ์ส่งขายสร้างรายได้ต่อไป

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล กล่าวว่า จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดแรกของประเทศที่จะมีการผลักดันการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เข้าไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือ เหมือนเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งยังไม่มียังใครผลักดันเรื่องนี้มาก่อน โครงการ “นวัตภัตรา” นี้ จึงนับเป็นโอกาสพัฒนาธุรกิจฟรี กับการก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต เพื่อนำนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างผลิตภัณฑ์อาหารของ จ.แพร่ ส่งขายไปทั่วโลกต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here