พช.แพร่ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”

8

เจ้าของแปลง นางพรทิพย์  อินจินดา บ้านเลขที่ 71 หมู่ 13 บ้านนาไผ่ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน น.ส.เสาวณีย์ เกียรติสิริถาวร พัฒนาการอำเภอลอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลอง ติดตามการดำเนินงานโคก หนอง นา และสัมภาษณ์ครัวเรือนในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวฯ

ทั้งนี้มี นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง ร่วมติดตามการดำเนินงานดังกล่าว และให้สัมภาษณ์ว่า อำเภอลอง มีโครงการโคก หนอง นา ทั้งหมด จำนวน 33 ราย และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการดังกล่าว อีกทั้ง คาดว่าผลลัพธ์ในอนาคต จะช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต และหากการดำเนินงานเสร็จสิ้น ก็สามารถที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ตำบล ให้พี่น้องประชาชนได้มาศึกษา และนำไปปฏิบัติได้

อำเภอลอง มีโคกหนองนาทั้งหมด 33 แปลง โดยแบ่งเป็น งบเงินกู้ CLM:1แปลง และ HLM :19 แปลง (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 6 แปลง) (ระหว่างดำเนินการ14 แปลง) งบปกติ HLM: 13 แปลง (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 3 แปลง) (ระหว่างดำเนินการ 10 แปลง) ทั้งนี้ นางพรทิพย์  อินจินดา เจ้าของแปลง กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวนี้ หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อให้ตำบล/หมู่บ้าน และประชาชนที่สนใจมาศึกษาดูงาน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here