พช.แพร่ “จัดสอบสัมภาษณ์” คัดเลือกบุคคล แต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

3

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74ในพื้นที่จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน ร่วมเป็นกรรมการ จากที่ได้มีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนนารีรัตน์ อำเภอเมืองแพร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ประมวลผลคะแนน มีผู้สอบผ่านจำนวน 16 คน และได้ประกาศนัดหมายให้ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันนี้

หลังจากดำเนินการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จะประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ให้ทราบ ภายในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ทางเว็ปไซด์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here