พช.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ

1

 นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ เขตพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

  ในการนี้ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล และนางสาวนรินทร ท่าข้าม พัฒนาการอำเภอลับแล พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลับแล ติดตามการดำเนินกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลด่านแม่คำมัน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการติดตาม ดังนี้

พื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายอำนาจ สุภาพรม หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยร่วมกิจกรรมปลูกทุเรียน ทำแซนวิชปลา และมอบหน่อพันธุ์กล้วย จำนวน 60 ต้นและการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้

ครัวเรือนเป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มิติด้านความเป็นอยู่ ของครัวเรือนนายวิรุต มีผล หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมอบถุงยังชีพและหน่อพันธุ์กล้วย

ภาพ-ข่าว ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ จ.อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here