พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

0

 นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง  เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ รับชมผ่านระบบ TV พช. ณ ที่ตั้งของอำเภอ

 ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 .การส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การกำชับข้อกฎหมายสำคัญ โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน สู่ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขอย่างยั่งยืน

ณัฐ​วัฒน์​  ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ​/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here