พช.อุตรดิตถ์​ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา

2

 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์

 โดยมีจ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวดลธร ม่วงวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ภายใต้รูปแบบ “ก้าวต่อไป โคก หนอง นา อุตรดิตถ์ สู่ความยั่งยืน” และจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา ระดับจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานกรรมการเครือข่าย “โคก หนอง นา” ระดับอำเภอ เลขานุการเครือข่าย “โคก หนอง นา” ระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน โคก หนอง นา ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุมได้แต่งตั้งให้นายประทุม ลัคณา เป็นประธาน นายพงษ์ศิริวัฒน์ พินทอง เป็นรองประธานคนที่ 1 และนายพายัด สีทา เป็นรองประธานคนที่ 2

ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ​อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here