พช.สูงเม่น จัดประชุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)เพื่อคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

1

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้นางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน  ดำเนินการประชุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) เพื่อคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลเวียงทอง ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชนโดยมี จ่าสิบเอกทินกร ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานประชุมการคัดเลือก ในครั้งนี้

 ส่วนที่ห้องประชุมชมรมสตรีอำเภอสูงเม่น ประชุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) เพื่อคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลสูงเม่น ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางจงกลณี อินทรสมใจ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น เป็นประธานการประชุมคัดเลือกในครั้งนี้

การจัดประชุมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here