พช.พังงา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา ประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำมาจากผ้าไทย

0

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา นำโดยนางสาวศริญญา  ใจเย็น  พัฒนาการจังหวัดพังงา  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา   ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่น หรือผ้าไทย เพื่อใช้ประดับในงานกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทย 

โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน  พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นางวันดี  ปิยนามวาณิช  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา  นางนงนุช  มายะการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา  และสมาชิกสตรีจาก 8 อำเภอ  เข้าร่วมกิจกรรม  ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ด้วยกระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ร้านกาชาดของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา  จัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อรวบรวมผีเสื้อทั้งหมดส่งให้สมาคมแม่บ้านมหาดไทย  เพื่อนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไทย  ไปประดับภายในงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here