ฝ่ายปกครอง-ท้องถิ่น เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีเกิดเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาทำให้สะพานขาด

6

นายพัชรพล. มันปาน นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วย ปลัดอำเภออุ้มผาง ปลัด อบต.อุ้มผาง กำนันตำบลแม่ละมุ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ.ปะหละทะ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติม กรณีดังกล่าว พร้อมทั้งติดตามการวางแผนการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้สัญจรไปมาได้ตามปกติโดย จากการตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวมีสะพานเสียหายจำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. สะพานแบบลวดสลิง ประชาชนใช้สัญจรข้ามไปในพื้นที่ทำการเกษตรก่อสร้างโดย อบต.อุ้มผาง หลายปีแล้ว. เบื้องต้นได้ซ่อมแซมบางส่วนที่เสียหาย ปัจจุบันสามารถสัญจรโดยรถจักรยานยนต์และการเดินข้ามสะพานดังกล่าวได้ แต่เนื่องจากมีความชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากเหตุอุทกภัยและสภาพเก่าเนื่องจากสร้างมาหลายปีแล้ว. อบต.อุ้มผาง จึงได้เตรียมการของบซ่อมแซมไว้แล้ว ซึ่งจัดทำ ปร 4 ปร 5 ไว้แล้ว โดยอยู่ในแผนขอสนับสนุนงบยุทธศาสตร์จังหวัดตากใช้งบประมาณ 600,000 กว่าบาท เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีไม่เพียงพอ

2. สะพานแบบไม้ ข้ามลำห้วยไปน้ำตกปะหละทะ มีความเสียหายจากเหตุอุทกภัยเบื้องต้นได้ซ่อมแซมบางส่วนเรียบร้อยแล้ว. โดยใช้สัญจรได้เฉพาะรถจักรยานยนต์และคนเดินข้าม. แต่รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้เนื่องจากมีสภาพชำรุดมาก.

ทั้งนี้ อบต.อุ้มผาง ได้วางแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณอยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดตาก ก่อสร้างสะพานคอนกรีต จัดทำ ปร 4 ปร5 ไว้แล้ว. โดย ขอรับสนับสนุนงบประมาณ 3.5 ล้านบาท ขยาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขเบื้องต้นให้รถยนต์สามารถขนพืชผลทางการเกษตร ของประชาชนในพื้นที่ได้ อบต.อุ้มผาง วางแผนร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ ปรับปรุงทางข้ามลำเหมืองในพื้นที่อีกเส้นทางหนึ่ง โดยจะดำเนินการวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรจำนวน 3 ช่องช่องละ 5 ท่อ แทนสะพานไม้ข้ามลำเหมืองสาธารณะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และมีความทรุดโทรมมากเนื่องจาก สร้างมา 10 กว่าปี เพื่อใช้เป็นเส้นทางผ่านในการขนพืชผลทางการเกษตรในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไป

นายอัครเดช ปาอ้าย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า สะพานเบี่ยง สะพานไม้ชั่วคราว บ้านแปโดทะ หมู่ที่2 ต.อุ้มผาง สะพาน นี้เป็นสะพานเชื่อม หมู่บ้าน บ้านกิ่วหาง ไป บ้านแปโดทะ หมู่ที่2 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ทั้ง2แห่ง ด้วยความร่วมไม้มือ โดย. องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ร่วมกับทางอำเภออ นายอำเภออุ้มผาง กำนันผู้ใหญ่ บ้านปภ.จังหวัดตาก(สาขาแม่สอด) และพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันทำสะพานเบี่ยงเพื่อใช้สัญจรไปมาชั่วคราว เพื่อ ขนผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้ง พี่น้องประชาชน ใช้สัญจรไปมา เดินทางไปมา เป็นการชั่วคราว เพื่อรอ การดำเนินการก่อสร้าง การก่อสร้างสะพานคอนกรีต โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ด้วยงบประมาณ ทั้ง 2 สะพานนี้ ประมาณ 15 ล้านบาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here