ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 หลายอาชีพในจันทบุรี เตรียมกู้ฉุกเฉิน ธ.ออมสิน

3

ที่ธนาคารออมสิน สาขาจันทบุรี มีประชาชนหลากหลายอาชีพได้เดินทางมาขอเปิดบัญชีเพื่อเตรียมกู้เงินสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ในส่วนของธนาคารออมสินแบ่งการกู้ออกเป็น 2 แบบ คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.10 % ต่อเดือน ที่มีชาวบ้านที่ลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ผ่านหลักเกณฑ์สนใจเตรียมขอกู้ 10,000 บาท จำนวนมากเพราะไม่ต้องมีหลักประกัน ถือเป็นอีก 1 ทางเลือกสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลง หรือ ขาดรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด -1 9  ส่วนอีก 1 มาตรการคือสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยนางสาว นิชานาถ วินิจฉัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตจันทบุรี กล่าวว่า ผู้ที่จะขอกู้ทั้ง 2 มาตรการ อย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง www.gsb.or.th

ภาพ-ข่าว ไตรรงค์ จ.จันทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here