ผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่าวังทอง จ.พะเยา คุมเข้มป้องกันโควิด งานศพ

8

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลท่าวังทองนำร่องคุมเข้ม แจกข้าวกล่อง ผู้มาร่วมงานศพ รับมือโควิด 19″  เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 30 มีนาคม  63. สืบเนื่อง จากจังหวัดพะเยาเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในพื้นที่พบผู้ป่วยแล้วจำนวน  2 ราย และมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่ยังคงเผ้าระวังอีกหลายรายอาจจะมีการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลท่าวังทองจึงได้มีมาตรการคุมเข้ม และให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน ในหมู่บ้าน โดย นายนพดล บุญงาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จึงได้ ขอความร่วมมือ กับพี่น้องชาวบ้าน จัดระเบียบ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในงานศพ  โดยบริเวณทางเข้าบ้านด้านหน้านั้นได้มี จุดตั้ง เจลและแอลกอฮอล์ ไว้ให้สำหรับผู้มาร่วมงานฌาปนกิจศพได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อและป้องกัน ขณะเดียวกัน ภายในงานได้จัดเก้าอี้สำหรับแขก ที่มาร่วม ในงานให้มีช่องว่างห่างกัน 2 เมตรทุกตัวซึ่งเป็นระยะห่างที่ปลอดภัยในการกระจายของเชื้อไวรัส และการชำระค่าฌาปนกิจ สงเคราะห์ ของหมู่บ้านซึ่งมีชาวบ้าน 3 หมู่บ้านรวมหลายร้อยคน ในการชำระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องยืนต่อแถวเพื่อชำระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเป็นการป้องกัน เว้นระยะห่าง 1 คนต่อ 1 เมตร พร้อม สวมใส่หน้ากาก อนามัย ส่วนอาหาร ที่จะนำมาให้แขกผู้ร่วมงาน ได้จัดทำเป็นข้าวกล่อง แจกให้ผู้มาร่วมงานฌาปนกิจศพ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส  โควิด19 ตามที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้คุมเข้มและป้องกัน การแพร่ระบาด  ของเชื้อไวรัส ในที่มีประชาชนรวมตัวเป็นจำนวนมาก และได้มี ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here