ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียน

22

ที่โรงพยาบาลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์  นายสาโรจน์ กลั่นด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู   ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

โดยมีคณะครูทั้งสองโรงเรียนได้มาจัดระเบียบให้นักเรียนทำตามระเบียบการป้องกันโรคโควิด 19 โดยให้นักเรียนสวมใส่แมสก์มาทุกคน  มีนักเรียนโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  และนักเรียนโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ มารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก ที่โรงพยาบาลตาคลี ในปัจจุบันยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 ถึงแม้ว่าจะใช้มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคหลายมาตรการ

เช่น การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง ล้างมือ คัดกรอง เฝ้าระวังโรค งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม และการฉีดวัคซีน เพื่อลดความรุนแรง และการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมและจัดหาวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

โดยมีแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12 ปีถึง 18 ปี โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาสำหรับกิจกรรมสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม ในวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  จำนวน 325 คน และโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ จำนวน 75 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมเป็นจำนวน 400  คน เข้ารับการวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนได้กลับมาเรียนในโรงเรียนได้ตามปกติ

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย ตาคลีรายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here