ผู้สูงอายุร้องกวาง ดีใจ หลังนย.ทต.ร้องกวาง จัดอบรบให้ความรู้ การดูแลสุขภาพและจิตใจ อารมณ์ ที่เหมาะสมกับวัย อยู่อย่างมีความสุข

2

ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ แสนดีใจ หลังจากนายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เปิดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้สุขภาพกายใจแก่ผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อได้มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและจิตใจ อารมณ์ ที่เหมาะสมกับวัย อยู่อย่างไรให้มีความสุข แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ที่หอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง กล่าวว่า ด้วยความห่วงใยและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลตําบลร้องกวาง จึงจัดให้มี การส่งเสริมองค์ความรู้สุขภาพกายใจแก่ผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณมาณ 2565 เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและจิตใจ อารมณ์ ที่เหมาะสมกับวัย อยู่อย่างไรให้มีความสุข แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี

ทางผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร้องกวาง ฯ ต่างขอบคุณและแสนดีใจ ที่ทางเทศบาลตำบลร้องกวางโดยการนำของท่านนายกพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ที่ดูแลห่วงใยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลร้องกวางอย่างดี ซึ่งในเรื่องนี้สูงอายุก็จะพยายามทำบทบาทหน้าที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์กับหมู่บ้านชุมชนต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here