ผู้ว่า ฯ สระแก้ว- ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

10

 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่โรงเรียนสระแก้ว และโรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว หลังจากเปิดภาคเรียนมาแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่า โรงเรียนมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่แตกต่างกัน ตามบริบทของโรงเรียน เน้นเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) การปฏิบัติตนของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน เน้นการล้างมือบ่อย ๆ มีจุดแอลกอฮอล์และจุดล้างมือในบริเวณอาคารและสถานที่ต่างๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เน้นความปลอดภัยของทุกคน โดยทางโรงเรียนสระแก้วซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการสอนแบบ on-site และ on-line สลับกันมาเรียนตามเลขที่คู่-คี่

ทั้งนี้ โรงเรียนสระแก้ว ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงเรียนจะมีอุโมงค์ เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายและการตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งมีการบันทึกข้อมูล นอกจากนั้น ยังนำการตรวจประเมินตนเองตามแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus มาเป็นกลไกในการตรวจประเมิน เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ในพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชาวสระแก้วในภาพรวมได้ เพื่อทำให้มั่นใจว่า โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน

สำหรับโรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีทั้งเด็กอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในพื้นที่สระแก้ว มีการสอนแบบ on-site และ on-line มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ห้องละไม่เกิน 20 คนต่อกลุ่มเรียน โดยมีการแยกอาคารกันอย่างชัดเจน ทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา ทั้งอาคารเรียนและโรงอาหาร ซึ่งโรงอาหารก็ได้จัดแผงกั้นระหว่างที่นักเรียนพักรับประทานอาหาร

ผู้ว่า ฯ สระแก้ว- ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า วันนี้มาตรวจเยี่ยมและรับทราบการดำเนินงาน การนำแผนมาปฏิบัติเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากมีปัญหาอะไรสามารถแจ้งหน่วยงานในจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ช่วยกันแก้ไข จังหวัดจะสนับสนุนให้บุคลากรครู พนักงานขับรถ ผู้ให้บริการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ต้องได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน ทั้งจังหวัดมีประมาณ 3,000 คน หากพบผู้ปกครอง ครู หรือนักเรียนที่มีประวัติเสี่ยง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทันที

ผู้ว่า ฯ สระแก้ว- ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว กล่าวว่า โรงเรียนสระแก้ว มีนักเรียนมัธยมกว่า 3,079 คน ครู 190 คน โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจคัดกรองนักเรียน ผ่านอุโมงค์ มีการจัดโต๊ะ เก้าอี้เว้นระยะห่าง เปิดการเรียนผสมผสาน ทั้ง onsite online ก่อนเรียนทางออนไลน์ได้ส่งแบบสำรวจความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครอง ส่วนเรียนที่โรงเรียนได้จัดวันคู่วันคี่ เพื่อลดความหนาแน่น จัดให้นั่งห่างกัน 1 เมตร มีการสวมใส่หน้ากากนามัย 100% มี อบจ.สระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว สนับสนุนแอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย รวมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับรถรับส่งนักเรียน เป็นต้น

ภาพ-ข่าว นายยุทธนาพึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here