ผู้ว่าเชียงราย สั่งเข้มขนส่งสินค้าด่านแม่สาย ห้ามคนขับรถออกนอกพื้นที่ด่าน

1

ที่ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้มีมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไว้รัส โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศเมียนมา

ด้านนายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งออกมา ให้ยานพาหนะประเภทรถตู้ สามารถเข้ามารับสินค้า ภายในเขตอำเภอแม่สาย ใน 5 วันจำกัดจำนวนไม่เกิน 168  คัน อนุญาตให้คนขับพาหนะประเภทรถตู้และผู้ติดตามจำนวนไม่เกิน 1 คน ที่เป็นบุคคลสัญชาติเมียนมา สามารถควบคุมยานพาหนะมาถึงที่ด่านศุลกากรแม่สาย (สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2) เท่านั้น และให้ผลัดเปลี่ยนคนขับรถ เป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมาแต่มีถิ่นที่อยู่และพำนักในประเทศไทย โดยมิได้เดินทางกลับประเทศเมียนมา เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะแทนเพื่อขับยานพาหนะเข้ามารับสินค้าตามจุดจอดรับสินค้า

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้  พร้อมทั้งให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย) ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่สาย ดำเนินการตรวจคัดกรอง ทำความสะอาดโดยยาฆ่าเชื้อหรือเจลแอลกอฮอล์ สำหรับยานพาหนะที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับในส่วนพื้นที่ชายแดน ก็ได้มีการตรวจสอบลวดหนามและเครื่องป้องกันต่างๆ เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดน รวมไปถึงได้มีการลาดตระเวณของทหาร เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งสามรารถสกัดและจับกุมผู้ที่ลักลอบข้ามแดนได้บ่อยครั้ง พร้อมทั้งส่งมอบให้กับทางตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย ทำการผลักดันออกนอกประเทศทันทีโดยไม่มีการกักตัวไว้ในประเทศไทย

ภาพ-ข่าว ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here