ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ชวนชิมส้มโอหวานในงานเทศกาลส้มโอตาโกนและของดีอำเภอเมืองจันทร์

4

ที่สวนส้มโอนวลจันทร์ บ้านตาด ม.6 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วย นายสำรวย  เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชัย  ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  และนายสฤษฏ์ นาควารินทร์  ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลส้มโอตาโกนและของดีอำเภอเมืองจันทร์ประจำปี 2565  ซึ่งกำหนดจัดงานนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565  ที่สวนส้มโอนวลจันทร์ บ้านตาด ม.6 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี นายพศิน ทาศิริ นายอำเภอเมืองจันทร์  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ  อำเภอเมืองจันทร์  และประชาชนชาวตำบลตาโกนจำนวนมาก มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกส้มโอ ดินส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีความลาดชันเล็กน้อย และเป็นพื้นที่มีระดับน้ำใต้ดินตื้น คุณภาพน้ำใต้ดินดี สามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้ดี ไม่มีปัญหาน้ำกระด้าง ทำให้ส้มโอของอำเภอเมืองจันทร์มีคุณภาพและรสชาติดี ไม่มีรสขม เปลือกอ่อนบาง ไม่กระด้าง รสหวานฉ่ำ อร่อย เนื้อไม่แฉะ และปลอดภัยจากสารพิษ

นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า  การจัดงานครั้งนี้เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะส้มโอซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอเมืองจันทร์ โดยมีพื้นที่ปลูกในพื้นที่จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลตาโกน ตำบลเมืองจันทร์ และตำบลหนองใหญ่ ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ตำบลตาโกน ซึ่งนิยมปลูกจำนวน 6 สายพันธุ์ ดังนี้ 1. พันธุ์ขาวแตงกวา  2. พันธุ์ทองดี 3. พันธุ์ขาวใหญ่ 4. พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง 5. พันธุ์ทับทิมสยาม 6. พันธุ์แดงเวียดนาม ส้มโอเมืองจันทร์จะให้ผลผลิตแบ่งออกเป็น 3 รุ่น โดยในรุ่นแรกระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ รุ่นที่สองระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม และรุ่นที่สามระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม โดยมีผลผลิตอยู่ระหว่าง 3,000 – 6,000 กิโลกรัม/ไร่    ตนจึงขอเชิญชวนประชาชนชาว ศรีสะเกษและชาวไทยทั่วประเทศมาชิมความหวานอร่อยของส้มโอหวานและร่วมชมงานเทศกาลส้มโอตาโกนและของดีอำเภอเมืองจันทร์ประจำปี 2565 ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทป็อปและของดีต่าง ๆ นำมาจำหน่ายให้ชม ชิม และช้อป จำนวนมาก

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here