ผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดทุ่งทานตะวันบาน บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ เพื่อเป็นแลนด์มารค์แห่งใหม่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวเทศกาลวันแห่งความรัก

6

ที่ บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายนิวัตน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธาน เปิดเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ในวันแห่งความรัก บนพื้นที่รวมกว่า 50 ไร่ ของตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานเทศบาลตำบกกกโก ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ บานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้เป็นแลนด์มารค์แห่งใหม่ ในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักส่งเสริมการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งทานตะวันบาน ของตำบลกกโก ประจำปี 2565

ตลอดจน เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ในชุมชนของตนเอง ในรูปแบบใหม่ New Normal ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านจุดคัดกรอง แสดงผลการฉีดวัคซีนมาก่อนแล้ว อย่างน้อย 2 เข็ม หรือแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK ตามที่คณะกรรมการจัดงานกำหนด เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ประกอบกับช่วงนี้ จังหวัดลพบุรี จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหารราช ซึ่งชาวลพบุรีจะพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง จึงเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งชุดไทยสวยๆ มาถ่ายภาพกับดอกทานตะวัน ซึ่งกำลังทยอยออกดอกเบ่งบานเหลืออร่ามเต็มท้องทุ่งต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะบานเต็มพื้นที่ ในวันแห่งความรัก โดยเฉพาะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่งสากล ถือว่าเป็นวันแห่งความรัก ผู้คนก็จะมีการแสดงความ รักต่อกัน เช่น ในทางโลกตะวันตกจะมอบดอกกุหลาบสีแดงให้แก่กัน ประเทศญี่ปุ่นจะมอบขนมช็อกโกแลตให้แก่คนที่ตนรัก สำหรับในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่จะมอบดอกกุหลาบสีแดงเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนความรักให้แก่คนที่ตนรัก ขณะที่จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่มีการเพาะปลูกทานตะวันเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ คณะผู้จัดงานจึงเห็นว่าดอกทานตะวัน ก็สามารถเป็นตัวแทนการแสดงความรักที่มีต่อกันได้ และแสดงออกถึงความรักเดียวใจเดียวด้วย เนื่องจากดอกทานตะวันนั้น จะไม่หันหน้ามองสิ่งใดนอกจากดวงอาทิตย์เท่านั้น ดังนั้น ทางเทศบาลตำบลกกโก ในฐานะคณะผู้งาน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานที่ตำบลกกโก และแสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการเป็นทุ่งดินแดนแห่งรัก ความเป็นรักแท้ และรักเดียวใจเดียว ตลอดช่วงเทศกาลแห่งความรัก

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ยังมีรถรางโบราณ คอยให้บริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยว พาชมทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่ในพื้นที่ของตำบลกโก พร้อมทั้งเปิดพื้นลานกิจกรรม จำหน่ายสิ้นค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มวิสากิจชุมชนต่างๆ มาวางจำหน่ายภายในงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าของตนเองให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของตนเองได้อีกทางหนึ่งด้วย  

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here