ผู้ว่าฯ ลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8

7

เนื่องในวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวัน วันสวรรคต ของรัชกาลที่ 8 ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะต่อเบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 โดยมี พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง โรงพยาบาลอานันทมหิดล และผู้บังคับหน่วยทหาร หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในพิธี เพื่อน้อมเกล้าถวายราชสักการะฯ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลอานันทมหิดล และปวงชนชาวไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 หน้าตึกกองอำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี

ทั้งนี้  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ทรงเป็นพระโอรสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู หรือตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2468 ที่เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ทรงมีสมเด็จพระเชษฐภคินี 1 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระอนุชา 1 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงครองราชย์สมบัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 และสวรรคตในปี พ.ศ. 2489 ขณะพระองค์มีพระชนมพรรษาได้ 19 พรรษา สิริครองราชย์ได้ 12 ปี

ภาพ-ข่าว สมชาย  เกตุฉาย / จ.ลพบุรี รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here