ผู้ว่าฯ ลพบุรี ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้วิกฤต แม่น้ำบางขามแห้งขอด

10

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10  พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เร่งดำเนินการแก้ไขเป็นการด่วน ตามแนวทางที่อธิบดีกรมชลประทานกำหนด โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ระบุว่า…ต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก ซึ่งขณะนี้ ฝ่ายเครื่องจักรกล ได้เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพิ่มเติมบริเวณ ปากคลองส่งน้ำ Waste Way บ้านกล้วย และปากคลองซอย 13 ขวา เพื่อสร้างเส้นทางบายพาส สูบทอยน้ำจากคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก ลงสู่แม่น้ำบางขามระยะทาง 10 กว่ากิโลเมตร  พร้อมทั้งทำการขุดลอกเพื่อสร้างความลึก สำหรับทำแก้มลิง เป็นพื้นที่เก็บน้ำสำรอง บริเวณหน้าโรงสูบน้ำวัดห้วยแก้ว เพื่อผลิตน้ำประปา ในแม่น้ำบางขาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน ทำให้จุดนี้มีน้ำเพียงพอที่จะเดินเครื่องผลิตน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชนได้แล้ว 

ส่วนน้ำเพื่อการเกษตร จากนี้ไป คาดว่าประมาณ 2 สัปดาห์ ระดับน้ำในแม่น้ำบางขาม จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ โดยขอความร่วมมือเกษตรกรในเขตลุ่มน้ำบางขาม ที่ได้ทำการเพาะปลูกข้าวไปแล้ว ประมาณ 30,000 ไร่ อย่างพึ่งเร่งรีบในการสูบน้ำ โดยขอให้สูบน้ำเฉพาะตามรอบเวรที่ได้กำหนดไว้ เพื่อจัดสรรน้ำ ให้มีความเหมาะสม และร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ทำการเพาะปลูกไปแล้วไม่ให้เกิดความเสียหาย

ส่วนสถานการณ์น้ำ ด้านล่างของแม่น้ำบางขาม ซึ่งมีความกว้างแม่น้ำ ประมาณ 250 เมตร และเป็นพื้นที่แอ่งกระทะ เป็นจุดรวมน้ำ อยู่ห่างจากต้นน้ำบางขามประมาณ 16 กิโลเมตรเศษ ซึ่งยังพอมีน้ำเหลืออยู่ประมาณ ร้อยละ 10 ของความจุ ขณะนี้ น้ำที่สูบมาจากคลองชลประทาน ชัยนาท-ป่าสัก ยังเดินทางมาไม่ถึง ส่งผลให้ระดับน้ำที่ตื้นเขิน และเป็นน้ำนิ่งไม่ไหลผ่าน ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดตอนกลางวัน ได้ส่งผลกระทบต่ออาชีพผู้ทำการประมงหลายราย โดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลากระชัง เนื่องจากน้ำน้อย อากาศร้อน ปลาไม่กินอาหาร และน็อกน้ำตายจนต้องตักออกทิ้งเป็นจำนวนมาก อย่างที่เห็น     

 สำหรับแม่น้ำบางขาม ถือเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่าน อ.บ้านหมี่ อ.ท่าวุ้ง และ อ.เมืองลพบุรี มีความยาว 47 กิโลเมตร มีต้นกำเนิดจากคลองสายห้วยแก้ว ในเขตอำเภอบ้านหมี่ ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำลพบุรี ตรงบริเวณประตูระบายน้ำวัดมณีชลขันธ์ อำเภอเมืองลพบุรี ลุ่มแม่น้ำบางขาม จึงเป็นสายน้ำแห่งวิถีชีวิตของผู้คน ประกอบไปด้วยตำบลมหาสอน ตำบลบางพึ่ง ตำบลบ้านชี ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ และตำบลเขาสมอคอน ตำบลโคกสลุด ตำบลมุจรินทร์ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง และตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะทำนาเป็นส่วนใหญ่โดยอาศัยแหล่งน้ำจากแม่น้ำบางขามแห่งนี้เป็นหลัก

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here