ผู้ว่าฯ ลพบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่เขตชลประทาน

3

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ สำรวจติดตาม และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในเขตอำเภอบ้านหมี่ ฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก รวม 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลพุคา ตำบลหนองทรายขาว และ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าว ถือเป็น 1 ใน 6 แนวทาง ตามยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ของจังหวัดลพบุรี ตลอดจน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสรรน้ำ จากระบบชลประทาน และโครงการแก้มลิงต่างๆ แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงกำหนดกรอบแนวทางตามแผนป้องกันน้ำท่วมก่อนฤดูน้ำหลากไว้ด้วย

 นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกแม่น้ำบางขาม เพื่อใช้สำหรับกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง รวมทั้งเป็นที่ระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก ซึ่งจะดำเนินการเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร จะสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บได้ได้มากขึ้น 21 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งผลการดำเนินงาน ล่าสุด ได้ขุดลอกไปแล้วประมาณ 30 % และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งได้ประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อป้องกันแม่น้ำบางขามแห้งขอดจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ระบบประปา และการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เหมือนเช่นปีที่ผ่านๆ มาด้วย

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here