ผู้ว่าฯ ลพบุรี ประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีแห่งใหม่ ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน

1

ที่ บริเวณด้านหน้า อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี หลังใหม่ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจูธรจังหวัดลพบุรี ตลอดจนข้าราชการทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้ง ร่วมเปิดผ้าแพรคลุมป้าย เนื่องในโอกาส เปิดที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี หลังใหม่ ทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน

ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2482 เป็นกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ต่อมาในปี พ.ศ.2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) ปรับปรุงโครงสร้างกรมตำรวจใหม่ และให้เรียกชื่อใหม่ว่า ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี รับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัดลพบุรี รวม 21 สถานี ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2537 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากอาคารที่ทำการของตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เป็นอาคารหลังเก่า ที่ทำการเริ่มคับแคบ และชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน ทำให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวก ในการให้บริการอย่างเต็มที่  จึงได้เสนอของบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 / รวมเนื้อที่ใช้สอย 2,250 ตารางเมตร โดยเริ่มก่อสร้าง  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564  แล้วเสร็จในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ซึ่งอาคารหลังดังกล่าว เป็นอาคาร 3 ชั้น ได้แบ่งสัดส่วนเป็นห้องปฏิบัติงาน ของฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น เพื่อให้บริการประชาชน ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

โอกาสเดียวกันนี้ ในช่วงเช้า พล.ต.ต.อภิรักษ์  เวชกาญจนา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ยังได้กระทำพิธีแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึก แก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565 และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 23  เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ที่เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเสียสละ  ในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดชีวิตการรับราชการ จนทำให้การงานต่าง ๆ บรรลุผล สำเร็จ สมความมุ่งหมาย ของผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น  ด้วยดีเสมอมา ก่อให้เกิดประโยชน์ ความสุขแก่สังคมประเทศชาติ และประชาชนโดยรวม อีกด้วย

สมชาย เกตุฉาย ลพบุรี ภาพ/ข่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here