ผู้ว่าฯ ลพบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการ หมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน

13

 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 150 บาท ณ ร้านหมูสมบูรณ์ สาขาสี่แยกท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน 6 จุด ของร้านค้าในโครงการ “หมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน จังหวัดลพบุรี” เป็นโครงการฯ ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดหาหมูมาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

 เพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพและแก้ไขปัญหาภาวะราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้น โดยนำเนื้อหมูและชิ้นส่วนต่าง ๆ มาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งจำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคากิโลกรัมละ 150 บาท และจำหน่ายให้ประชาชน รายละ 1 กิโลกรัม สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปตลอดทั้งวัน พบว่ามีประชาชนเดินทางมาซื้อเนื้อหมู และ ไข่ไก่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ภายในร้านค้าของโครงการ ยังมีการจำหน่ายเนื้อไก่ และชิ้นส่วนของไก่มาจำหน่าย รวมทั้งไข่ไก่ขนาดต่าง ๆ ที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดด้วย โดยจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 150 บาท ในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 6 จุด ได้แก่ ในเขตอำเภอเมือง 2 จุด อำเภอสระโบสถ์ 1 จุด อำเภอหนองม่วง 1 จุด และ อำเภอโคกเจริญ 1 จุด และอำเภอพัฒนานิคม 1 จุด

 ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจสอบติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องและได้กำชับให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ถูกต้องชัดเจน มิฉะนั้นจะมีโทษปรับ 10,000 บาท และหากจำหน่ายราคาสูงเกินสมควรหรือกักตุนสุกร เนื้อสุกร จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036-413150 หรือสายด่วน 1569

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี. กล่าวว่า หลังจากในช่วงที่ผ่านมา ราคาเนื้อหมูในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้นกว่าปกติกิโลกรัมละ กว่า 180-200 บาท ซึ่งส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้เนื้อหมูได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งร้านค้าต่างๆ ต้องมาจำหน่ายให้ประชาชน หรือผู้บริโภคในราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย  จึงได้ประสานไปยังภาคเอกชน โดยนำเนื้อหมูเนื้อแดง มาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ในราคากิโลกรัมละ 150 บาท โดยเปิดจำหน่ายต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 นี้ ซึ่งพบว่ามีประชาชนเดินทางมาซื้อเนื้อหมู ไข่ไก่เป็นจำนวนมาก โดยหลังจากสิ้นเดือนไปแล้ว ก็จะมีการประสานกับภาคเอกชนในการจัดหาเนื้อหมูมาจำหน่ายเพิ่มเติมออกไปอีก ทั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรณเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนลงได้

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here