ผู้ว่าฯ ยโสธรเชิญชวนประชาชนใช้สินค้าโอทอปเป็นของขวัญปีใหม่

3

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า “เชิญชวนส่วนราชการและพี่น้องประชาชนใช้ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพื่อนำไปเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ ในรูปแบบกระเช้าหรือกิ๊ฟเซ็ท จังหวัดยโสธร”  โดยมี นายชัยวัฒน์  ชัยเวชพิสิฐ  ปลัดจังหวัดยโสธร  นายสุรชัย แดนพิบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร  หัวหน้าส่วนราชการ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร  พัฒนาการอำเภอ และผู้ประกอบการ ร่วมแถลงข่าว   ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คยโสธร อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยของฝาก ของที่ระลึก ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

 โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันส่งความรัก ส่งความสุข ด้วยกระเช้าของขวัญ ของฝากและกิ๊ฟเซ็ท จากผลิตภัณฑ์ OTOP ยโสธร สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ มอบรอยยิ้มคืนสู่ชุมชน และเป็นการกระจายได้สู่คนในชุมชน สำหรับจังหวัดยโสธร มีผลลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จำนวน 1,771 ราย/กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 3,028 ผลิตภัณฑ์  มีสินค้าระดับ 3-5 ดาว จำนวน 274 ราย/กลุ่ม   โดยในปี 2564 มียอดการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ จำนวนกว่า 9 แสนบาท  มียอดจำหน่ายสินค้า OTOP ตลอดทั้งปี จำนวนกว่า 759 ล้านบาท   

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการแถลงข่าวแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ และโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสู่การแข่งขันในยุค 4.0 ให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ยโสธร เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here