ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี นำทีม Kick off แก้จนคนปราจีนบุรี ซ่อมบ้านคุณยายวัย 86 สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี

7

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำทีมหน่วยงานราชการ นายอำเภอ นายก อบต. ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยง และจิตอาสาประชาชน ช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของคุณยายช่วย นาคศรี วัย 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73/2 หมู่ที่ 3 ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี พักอาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีผู้ดูแล

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ กล่าวว่า รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยมีการสำรวจข้อมูลทุกครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความยากจน 5 ด้าน บันทึกในระบบฐานข้อมูล TPMAP ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบพุ่งเป้าให้สามารถ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ได้ในที่สุด กำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีมีครัวเรือนตกเกณฑ์ความยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP ทั้งจังหวัดรวม 3,323 ครัวเรือน กระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ส่วนใหญ่ตกเกณฑ์ด้านรายได้มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านความเป็นอยู่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยในบางอำเภอได้มีการขับเคลื่อนแก้ไขความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลล่วงหน้าไปบ้างบางส่วนแล้ว สำหรับการขับเคลื่อนในภาพรวมของจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มต้น Kick off ตามแผนปฏิบัติการ “ปราจีนบุรีร่วมใจ แก้จน คนปราจีนบุรี” ในวันที่ 12 เมษายน 2565 นี้ โดยเลือกเคส “แก้จนแบบพุ่งเป้า” ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้คุณยายช่วย นาคศรี อายุ 86 ปี ซึ่งตกเกณฑ์ความยากจนด้านความเป็นอยู่ เป็นรายแรกของ จ.ปราจีนบุรี อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นก็จะเร่งดำเนินการขับเคลื่อนแก้จนคนปราจีนบุรีในพื้นที่อำเภออื่นๆ ทั่วทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีมีความพร้อมที่จะร่วมด้วยช่วยกันบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบหมายนายอำเภอ ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยงปูพรมลงพื้นที่ประสานงานกับ 7 ภาคีเครือข่ายอย่างแข็งขัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา วัดวาอารามศาสนสถาน กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนจิตอาสา สื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจเอกชน บริษัท โรงงาน ร้านค้า สถานประกอบการต่างมีความพร้อมสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเหล่านั้นอย่างเต็มที่ ถือเป็นการคืนกำไร และมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ให้กับประชาชนคนปราจีนบุรี ซึ่งคาดว่าจังหวัดปราจีนบุรีจะสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่พี่น้องประชาชนในครัวเรือนเป้าหมายตามระบบฐานข้อมูลใน TPMAP ในบางด้านได้ก่อนระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด โดยเฉพาะด้านสุขภาพ และด้านการศึกษาคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 ส่วนด้านความเป็นอยู่ ซึ่งเน้นการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั้น คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคเอกชนในพื้นที่บูรณาการร่วมแรงร่วมใจกัน

นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี กล่าวว่า ได้ตรวจสอบรายชื่อครัวเรือนยากจนตามข้อมูลใน TPMAP จึงได้นำทีมงาน ประกอบด้วย ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยง นายก อบต.โคกไม้ลายลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านคุณยายช่วย นาคศรี ทันที พบเห็นสภาพความเป็นอยู่ไม่ถูกสุขลักษณะ หลังคาบ้านชำรุดทรุดโทรมมุงด้วยสังกะสีปะผุไม่สามารถป้องกันน้ำฝนรั่วไหลได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ความว่า คุณยายอยู่ตัวคนเดียว ลูกหลานอยู่ที่อื่น แม้ว่าอายุจะมากแล้ว แต่สุขภาพโดยรวมของคุณยายยังแข็งแรงพอสมควรไม่มีโรคประจำตัวใดๆ อ.เมืองปราจีนบุรีจึงได้บูรณาการภาคีเครือข่ายร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงซ่อมแซมบ้านโดยเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งหลัง จากสังกะสีเก่าคร่ำคร่าเป็นหลังเมทัลชีสที่มั่นคงแข็งแรงและทันสมัย ใช้เวลาดำเนินการเพียง 2 วัน โดยนายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนางมัทนา สุวัณณุสส์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรีให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการแม่บ้านมหาดไทยซ่อมบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 30,000 บาท นอกจากนั้น ภาคประชาสังคม ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ยังได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนเพิ่มเติมอีกจำนวน 20,000 บาท พร้อมช่วยกันออกแรงซ่อมแซมปรับปรุงบ้านจนสำเร็จ หลังจากนั้น อ.เมืองปราจีนบุรีจะได้ประสานงานทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเทพื้นคอนกรีตช่วยให้คุณยายช่วย นาคศรี สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นเพิ่มเติมในอีกส่วนหนึ่งต่อไปด้วย“ปราจีนบุรีร่วมใจ แก้จน คนปราจีนบุรี” ปฏิบัติการโดย ศจพ.อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำนวยการโดย ศจพ.จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพ-ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์  จ.ปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here