ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้เรือลดความเร็วลง ลดแรงกระแทกบ้านเรือน

6

ที่ ท่าเรือสวนเทพปทุม นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงเรือตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ พร้อมรับฟังการรายงานจากกรมชลประทานถึงระดับน้ำและการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ( D.R.A.T) บินโดรน มุมสูงสำรวจบ้านเรือนประชาชนริมน้ำเพื่อสังเกตุการณ์ผลกระทบจากระดับน้ำริมฝั่งแม่น้ำที่ขณะนี้มีน้ำเข้าถึงในระดับที่แตกต่างกันตามระดับพื้นบ้าน

โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี  พันเอกชิตพล กึนสี รอง ผอ.รมน. จังหวัดปทุมธานี นายนิคม วัชรดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี  นางสาวบุษนี  แพร่วิศวกิจ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี นายประสิทธิ์ ไชยเวช ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 นายอภิวัฒน์  เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี  นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอสามโคก  หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ยังได้พูดคุยกับชาวบ้านริมน้ำชุมชนสามโคกให้ระวังระวังดูแลบุตรหลานจากอันตรายทางน้ำ และขอความร่วมมือเรือสัญจรไปมาให้ลดระดับความเร็วในบริเวณใกล้กับบ้านเรือนประชาชนที่ติดริมน้ำด้วย เพื่อลดแรงกระแทกจากคลื่นน้ำกระทบตัวบ้าน

ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้สั่งการกรมชลประทานในพื้นที่ติดตามและประเมินช่วงน้ำหนุนจากสภาพอากาศโดยเฉพาะพายุ เพื่อเตรียมการไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉินจะได้มีกำลังพลพร้อมช่วยประชาชน และขอให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ติดตามการพยากรณ์อากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพ-ข่าว ทีมข่าว จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here