ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ทำบุญตักบาตร สืบสานวิถีพุทธ

5

ที่ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สืบสานวิถีพุทธ อำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนิยา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี  ดร.พัชราภรณ์  สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี  นางสิริวิมล  เหมะธุรินทร์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร สืบสานวิถีพุทธเป็นการตักบาตรอาหารสุก คาวหวาน แด่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำในทุกวันพระเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปได้มีการรักษาศีลตามหลักพระพุทธศาสนาแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น โดยมี พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอางค์ ตานทินฺโน) เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป รับบิณฑบาต บริเวณ ริมน้ำ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ภาพ-ข่าว ทีมข่าว จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here