ผู้ว่าฯ นราธิวาส ร่วมละศีลอดในช่วงการถือศีลอดปอซอแน ภายใต้กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสันติสุขในเดือนรอมฎอน

3

นายสนั่น  พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสันติสุขในเดือนรอมฎอน พ.ศ.2565/ฮ.ศ.1443 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอในพื้นที่ อาทิ นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์  ศิริวัลลภ นายอำเภอตากใบ นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายซาฟีอี เจะเล๊าะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส  ผู้นำศาสนาจากทั้ง 13 อำเภอในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีกิจกรรมละศีลอดร่วมกัน ยังมีการละหมาดมัฆริบร่วมกัน และการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความั่นคง และสังคมสันติสุข

 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมเปิดจวนร่วมประทานอาหารละศีลอดในวันนี้ (7 พ.ค.65) เนื่องในโอกาสเดือนเซาวาล ซึ่งเป็นเดือนในปฏิทินอิสลามเป็นเดือนถัดจากเดือนรอมฎอน มีความหมายว่าเพิ่มพูน เดือนเซาวาลเป็นเดือนแห่งการเพิ่มพูนซึ่งคุณงามความดีต่าง ๆ ของเดือนรอมฎอน ด้วยการถือศีลอดต่ออีก 6 วัน เรียกว่าบวชหกหรือปอซอแน สามารถทำได้ทั้งอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 6 วัน หรือสลับกันไปจนครบ 6 วันก็ได้ เมื่อได้ถือศีลอดครบ 6 วัน ก็จะมีกิจกรรมรายอแน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ ร่วมรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ และความต้องการของทุกคนซึ่งถือเป็นตัวแทนของชุมชนตามนโยบาย “จังหวัดนราธิวาส จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ภาพ-ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here