ผู้ว่าฯ นครนายก นำข้าราชการและประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล

0

 ที่ห้องประชุมสงฆ์ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ร่วมกับจังหวัดนครนายก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนประจำปี 2566 โดยมี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระมหาเถระ พระเถระ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว อัยการ นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง 

ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ร่วมกับจังหวัดนครนายก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการรวมใจของพสกนิกรชาวจังหวัดนครนายก ในการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมถวายพระพรแด่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตามมติมหาเถรสมาคม ที่กำหนดให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ในทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนตลอดปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวคิด แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งผลให้เกิดความสงบสุขต่อคนในชาติสืบต่อไป.

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here