ผู้ว่าฯ ชุมพร เปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ปี 2565

8

ณ สนามกลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกล่าววัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ปี 2565 เยาวชนและประชาชนทั่วไป พร้อมด้วย นายไชยพงษ์ ทองคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยกอง ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ อบจ.ชุมพร

โดย นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายกองเอก พุทธ กฤตคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

องค์การบริหารจังหวัดชุมพร ร่วมกับจังหวัดชุมพร จัดการแข่งขัน อบจ.คัพ ปี 2565 เยาวชนและประชาชนทั่วไป “มิตรภาพ เหนือชัยชนะ” ระหว่างวันที่ 19 ก.ค -11 ส.ค. 65  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคี เชื่อมกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างประชาชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมให้เยาวชนให้ความสนใจและรักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้ห่างไกลจากยาเสพติดแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ปี 2565 วันที่ 22 ก.ค. 65//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here